30 av 365: 2 akter (stern)

30/365, snart 10 %… Akter kan även tolkas “handlingar”. Men eftersom jag älskar havet, har jag valt att tolka temat med en akter på en båt. En båt med underbar färg:)

Theme 30 of 365 in my photo challenge, soon 10 %… In Swedish the word “akter” also means “acts” in English. Though I love everything about the sea, I choose the interpretation “stern”. Amazing color on this boat:)

stern