178/365: 125 höstkväll (autumn evening)

Autumn evening -I love the darkness and burnings skies. Every sunset is unique and wonderful, a nature’s artwork. I usually gets in a hurry, looking out and observing an all red sky. It never lasts long, I have to rush for my camera and outside to get my daily capture:) Not all evenings are this beautiful…

Höstkvällar -jag älskar mörkret och den brinnande, röda himlen. Varje solnedgång är unik och är verkligen ett av naturens konstverk. Jag får oftast bråttom när jag tittar ut och ser den röda himlen, det håller inte i sig så länge. Jag rusar efter kameran och ut för att hinna få min dagliga fångst:) Långt ifrån alla kvällar är såhär vackra…

autumn evening