131/365: 197 minnesmärke (memorial)

131/365, minnesmärke. Min tolkning visar blomman Färgätmigej…

-En ganska enkel men ändå så vacker blomma, ändock en påminnelse…-

Theme 131 of 365 in my photo challenge. It is time for “memorial”. My interpretation shows a flower called “forget me not”…  

-A quite simple but still beautiful flower, a small one but still a reminder…-

memorial