Related posts

1 thought on “153/365: 218 paraply (umbrella)”

  1. Tilltalar mig massors denna bild. De nya fina prickiga paraplyna mot den gamla nötta väggen….fint komponerat och bra tolkning!

Leave a Comment