10 av 365: 140 islossning (ice is melting)

Dag 10 av mina 365 i utmaningen. Temat jag valt är islossning. Lite tidigt på året men denna vinter har hittills varit ovanligt varm… Jag hoppas verkligen att vi får lite mer snö och is innan vintern är över.

Day 10 of the 365 photo challenge. Todays theme is “the ice is melting“. It’s a bit early in the season but this winter has brought mostly warm weather… I hope we will get some more snow and ice before the winter ends.

ice is melting