17 av 365: 363 öppet fönster (open window)

Öppet fönster kan tolkas på många sätt, med ett verkligt öppet fönster, som någon form av möjlighet, lucka, eller varför inte ett ofärdigt fönster som ännu inte fått karm och ruta?

Open window might be interpreted in many ways. It might be some kind of opportunity, an actually open window at a house, or why not a window that still haven’t got a frame or pane yet?

open window

14 thoughts on “17 av 365: 363 öppet fönster (open window)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *